Liikluskorraldustöid teostav ettevõte STOPP alustas oma tegevust 1988.aastal erakapitalil põhineva teenindus- ja tootmiskooperatiivina.

Aastast 1992 tegutseb ettevõte osaühinguna.

Ettevõtte põhitegevusalaks on läbi kõigi nende aastate olnud liikluskorraldustööd: liiklusmärkide paigaldus, hooldus, rent, ajutine liikluskorraldus, liikluskorraldusprojektide koostamine jne.

OÜ STOPP on osalenud ka mitmetes lastele suunatud liikluskavatusprojektides (õppematerjalide väljatöötamine ja valmistamine, õppeväljakute rajamine).