Teenused

Liikluskorraldusprojektide koostamine ajutisele liikluskorraldusele ehitustöödel,
spordi- ja kultuuriüritustel, näitustel, messidel jne.
Ajutine liikluskorraldus ehitustöödel, spordi- ja kultuuriüritustel.
Liiklusmärkide paigaldus, sh korteriühistute juures sõidukite parkimise ja
sissesõidu reguleerimiseks.
Eraparklates parkimiskohtade tähistamine erimärgistega.
Hoonetele majanumbrite ja tänava nimesiltide paigaldus.
Künniste “lamav politseinik” paigaldus.
Jalgrattahoidjate paigaldus.
Liikluspeeglite paigaldus piiratud nähtavusega väljasõitudele.
Betoonist teetõkiste paigaldus.
Kõrguse piirdelattide paigaldus.
Liikluskorraldusvahendite paigalduseks vajalike paigaldusskeemide koostamine.
Reklaamide ja infotahvlite paigaldus.